सोलापूर
पर्यटन

खुडुस वनविहार

गावाचे नाव : खुडुस
तालुका : माळशिरस

खुडुस गावामध्ये उभारलेले अतिशय देखणे असे वनविहार.

Scroll to Top