सोलापूर पर्यटन

सोलापूर वनविभागाचा उपक्रम

पर्यटन स्थळे

कुडाळ संगम
श्री श्रेत्र सिद्धेश्वर मंदिर माचनूर
विठ्ठल मंदिर
स्वामी समर्थ मंदिर
सिद्धेश्वर मंदिर

वन प्रकल्प

तुळशी वृंदावन
माळढोक पक्षी अभयारण्य नानज
सिद्धेश्वर वनविहार
खुडुस वनविहार

पर्यटन स्थळे

विठ्ठल मंदिर
श्री श्रेत्र सिद्धेश्वर मंदिर माचनूर
सिद्धेश्वर मंदिर
कुडाळ संगम
स्वामी समर्थ मंदिर

वन प्रकल्प

खुडुस वनविहार
माळढोक पक्षी अभयारण्य नानज
सिद्धेश्वर वनविहार
तुळशी वृंदावन
Scroll to Top