सोलापूर पर्यटन

सोलापूर वनविभागाचा उपक्रम

पर्यटन स्थळे

सिद्धेश्वर मंदिर
स्वामी समर्थ मंदिर
विठ्ठल मंदिर
श्री श्रेत्र सिद्धेश्वर मंदिर माचनूर
कुडाळ संगम

वन प्रकल्प

खुडुस वनविहार
तुळशी वृंदावन
सिद्धेश्वर वनविहार
माळढोक पक्षी अभयारण्य नानज

पर्यटन स्थळे

श्री श्रेत्र सिद्धेश्वर मंदिर माचनूर
विठ्ठल मंदिर
कुडाळ संगम
स्वामी समर्थ मंदिर
सिद्धेश्वर मंदिर

वन प्रकल्प

माळढोक पक्षी अभयारण्य नानज
खुडुस वनविहार
तुळशी वृंदावन
सिद्धेश्वर वनविहार
Scroll to Top