सोलापूर
पर्यटन

माळढोक पक्षी अभयारण्य नानज

गावाचे नाव : नानज
तालुका : उत्तर सोलापूर

नान्नज अभयारण्य याला माळढोक अभयारण्य असेही म्हणतात. हे महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वात मोठे अभयारण्य आहे व याचे क्षेत्रफळ १,२२९ चौ.कि. मी इतके आहे. यात सोलापूर आणि नगर जिल्ह्यातील मोठ्या भूभागाचा समावेश होतो. हे अभयारण्य प्रामुख्याने माळढोक या पक्ष्याच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आले आहे. कुठल्याही एका पक्ष्यासाठी एवढा मोठा भूभाग संरक्षित करण्याची ही दुर्मिळ घटना आहे. हा अतिशय कमी पावसाचा प्रदेश असल्याने येथील जंगल बहुतांश पणे गवताळ पठार व काटेरी झुडुपांचे आहे. लांडगे, कोल्हे, साळिंदर, अनेक प्रकारचे सरीसृप आणि माळरानावर वावरणारे पक्षी ही या परिसराची जैवविविधता आहे

Scroll to Top